Giải pháp thông minh

KÝ DUYỆT ĐIỆN TỬ

Hệ thống cung cấp chức năng xét duyệt từ xa bằng hình thức ký điện tử thông qua các thiết bị truy cập Internet như: máy tính bảng, điện thoại thông minh ... đảm bảo tuân thủ đúng quy định theo Luật giao dịch điện tử năm 2005 và Nghị định số 130/2018/NĐ-CP về việc thi hành Giao dịch điện tử về chữ ký số (CKS) và Dịch vụ chứng thực chữ ký số.

eSignature.png

Các bước Lãnh đạo thực hiện Ký duyệt Điện tử

7 Chức năng nổi trội của Giải pháp Ký duyệt Điện tử bằng chữ ký số của Lạc Việt:

 1. Định nghĩa không giới hạn số quy trình cần ký duyệt điện tử tại Tổ chức - Doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào Đội ngũ triển khai cuả Lạc Việt.
 2. Định nghĩa không giới hạn số cấp cần xét duyệt trong một quy trình cần ký duyệt
 3. Với từng quy trình ký duyệt vận hành thực tế, người trình có thể tự định nghĩa lại được các bước trong quy trình chuẩn đã lập cho lần ký duyệt đó nếu có thay đổi, đảm bảo hệ thống đáp ứng được bất kỳ quy trình phê duyệt nào tùy biến với mọi quy định trong thực tế
 4. Cung cấp công cụ cho lãnh đạo: Giao việc, Chỉ đạo và Ký duyệt bằng Chữ ký điện tử khi ra quyết định bằng hệ thống xác thực đa lớp, đa phương thức tuỳ theo khách hàng yêu câu (OTP, Smart OTP App, SMS, Email ...)
 5. Hệ thống tự động Chèn số hiệu, con dấu công ty vào File Văn bản khi Văn thư ban hành Hồ sơ văn bản.
 6. Cung cấp công cụ Tìm kiếm nhanh, tìm kiếm nâng cao, Hệ thống tự sinh mã QRCode cho từng Hồ sơ văn bản hỗ trợ việc truy lục, tìm kiếm.
 7. Cung cấp hệ thống Tự động cảnh báo nhắc nhở Ký phê duyệt, Lưu vết lịch sử Ký phê duyệt, Ủy quyền ký thay, Hủy Hồ sơ, Báo cáo thống kê phân tích tình hình ký duyệt Hồ sơ…
eSignature-Chukyso.png

Các bước Nhân viên Trình ký và Theo dõi-Giải trình quá trình ký Điện tử

3 Lợi ích vượt trội cho từng vai trò của Giải pháp Ký duyệt Điện tử bằng chữ ký số của Lạc Việt:

Banner-Employee.png

 • Dễ dàng soạn thảo và trình ký Hồ sơ Văn bản, không mất thời gian In ấn, chỉnh sửa lại nhiều lần bản cứng
 • Theo dõi được quá trình Ký phê duyệt văn bản, biết được văn bản đang bị dừng ở đâu, xem được các ý kiến, chỉ đạo của người Ký Phê duyệt
Banner-Manager.png

 • Có thể Ký phê duyệt nhanh chóng, mọi lúc và mọi nơi, không giới hạn về khoảng cách địa lý. 
 • Hạn chế được khả năng Giả mạo chữ ký hơn so với chữ ký tay. 
 • Nắm bắt được toàn bộ quá trình phê duyệt Hồ sơ văn bản & Được cảnh báo nhắc nhở hạn Ký phê duyệt Hồ sơ văn bản
Banner-Company.png

 • Giảm thời gian hoàn thành ký duyệt Hồ sơ văn bản và khắc phục được hạn chế về Khoảng cách địa lý trong việc Ký phê duyệt Hồ sơ. 
 • Phục vụ tốt nhất cho việc Tra cứu Hồ sơ và Lịch sử phê duyệt Hồ sơ tại mọi lúc. mọi nơi, mọi cấp liên quan khi cần tham chiếu với thông tin Phê duyệt Hồ sơ Văn bản tường minh rõ ràng.
 • Chuẩn hóa được các Quy trình nghiệp vụ Phê duyệt Trình ký các loại Hồ sơ-Giấy tờ-Văn bản và làm cơ sở cho việc đánh giá SLA trong công tác Ký phê duyệt Hồ sơ. 
 • Giúp Tiết kiệm được chi phí trong quá trình hoạt động với chi phí đầu tư thấp, bảo mật tuyệt đối và đảm bảo toàn vẹn mọi thông tin KHI CẦN LÀ CÓ