Giải pháp thông minh

QUẢN LÝ TÀI LIỆU SỐ

Hệ thống Quản lý Tài liệu Số (hay còn lại Hệ thống "QUẢNLÝ HỒ SƠ TÀI LIỆU LƯU TRỮ - LẠC VIỆT DMS" là một giải pháp tích hợp hoàn toàn trong Hệ thống Văn phòng Điện tử Lạc Việt surePortal), Doanh nghiệp-Tổ chức cũng có thể triển khai hệ thống riêng biệt nếu chỉ cần tập trung xây dựng Quản lý Số Hoá toàn bộ tài liệu.

Hệ thống  "QUẢN LÝ HỒ SƠ TÀI LIỆU LƯU TRỮ - Lac Viet DMS" là công cụ giúp tổ chức trung tâm thông tin lưu trữ, tra tìm, quản lý hồ sơ tài liệu một cách tiện lợi, nhanh chóng và chính xác. Lạc Việt DMS đáp ứng yêu cầu quản lý Văn bản tại các trung tâm lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị hoặc các trung tâm lưu trữ địa phương, các cơ quan lưu trữ hiện hành và mọi loại hình doanh nghiệp tổ chức với khả năng hỗ trợ nhận dạng (OCR ) trên 190 ngôn ngữ

  • Lạc Việt DMS tuân thủ hoàn toàn quy trình quản lý và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ do Cục văn thư lưu trữ ban hành. Giải pháp gồm nhiều phân hệ tương ứng với các khâu công việc chính của một cơ quan lưu trữ bao gồm thu thập, bảo quản, chỉnh lý, khai thác, tra cứu, báo cáo thống kê…  ​

  • Lạc Việt DMS giúp việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm và xử lý hồ sơ sẽ trở nên đơn giản, khoa học, chuyên nghiệp và dễ dàng khi tìm kiếm, xử lý, tiết kiệm thời gian cho lưu trữ viên, cho Người dùng khi yêu cầu mượn hồ sơ, tài liệu trực tuyến mà còn có thể đọc nội dung toàn văn đã được số hóa.
  • Lạc Việt DMS phân quyền người dùng tới từng chức năng chương trình, đến từng thành phần tài liệu của hồ sơ lưu trữ. Người dùng sẽ được phân loại theo cấp bậc từ đó, phần mềm cho phép phân quyền tiếp cận tài liệu theo từng cấp bậc nhằm kiểm soát việc tiếp cận các tài liệu theo độ mật khác nhau.
  • Lạc Việt DMS hỗ trợ cho việc đăng ký sử dụng/mượn hoặc gia hạn thời gian sử dụng hồ sơ tài liệu trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp cơ chế mã vạch cho việc ghi mượn, ghi trả, giúp bộ phận quản lý lưu trữ (thủ thư) thực hiện các nghiệp vụ giao, nhận hồ sơ tài liệu một cách nhanh chóng. 

Document Management System.png       

Mô hình Nghiệp vụ Tổng quan cuả Hệ thống Quản lý Hồ sơ Lưu trữ LacViet DMS 

Chi tiết hệ thống Quản lý Hồ sơ Lưu trữ LacViet DMS, quý khách hàng xem chi tiết tại http://dms.lacviet.vn/