Giải pháp thông minh

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Phân hệ Quản lý công việc là công cụ Hỗ trợ cho nhân viên, lãnh đạo quản lý toàn bộ công việc được phân công từ nhiều nguồn khác nhau như: Công việc Phát sinh, Công việc theo kế hoạch, công việc dự án, công việc định kỳ... theo quy trình xuyên suốt từ lúc phân công, giám sát, nhắc nhở đến khi đánh giá hoàn thành.

Từ đó làm cơ sở để đánh giá Năng suất làm việc nhân viên tường minh, đảm bảo việc đúng người - đúng việc - đúng phúc lợi.

5 Đặc ̣điểm nổi trội của hệ thống Quản lý công việc như sau:

1. Quản lý toàn diện và cung cấp thông tin đầy đủ 

Hệ thống Quản lý công việc LV SurePortal quản lý toàn diện từ khâu tiếp nhận, phân phối, xử lý, lưu trữ công việc với giao diện tuỳ biến chạy trên môi trường đa thiết bị (Desktop/Laptop, TabletMobile: Android, IOS, Window Phone).

Theo dõi, điều hành toàn bộ quy trình xử lý công việc. Hệ thống quản lý công việc của phần mềm SurePortal cũng đồng thời cung cấp báo cáo theo những tiêu chí mà lãnh đạo yêu cầu từ khi bắt đầu đến lúc hoàn thành công việc.

2. Quản lý công việc đến từng nhân viên

  • Quản lý công việc theo vai trò từng người dùng sẽ có giao diện khác nhau, hiển thị danh mục các công việc của từng nhân viên theo thời gian, tình trạng xử lý.
  • Theo dõi quá trình xử lý công việc của từng cá nhân, cung cấp hệ thống hiển thị màu tượng trưng cho tình trạng phần trăm (%)  hoàn thành, phân loại và hiển thị rõ các loại công việc như: công việc chưa xử lý, đang xử lý, đã hoàn tất, tổng số công việc trong mỗi thư mục phân loại ... giúp quản lý được tiến độ công việc nhanh chóng.

  3. Quản lý phân loại hồ sơ riêng cho mỗi người 

3steps - TaskManagement.png

  • Hệ thống quản lý công việc hỗ trợ người dùng phân loại công việc theo các thư mục khác nhau nhằm hỗ trợ người dùng tự phân loại các hồ sơ của mình phục vụ cho việc quản lý và truy cập nhanh chóng, thuận tiện.
  • Cung cấp cơ chế tập hợp các công việc của một dự án hay liên quan đến nhau vào thành nhóm, việc kết chuyển nhóm tùy theo nhu cầu của người dùng/bộ phận với việc tạo mới các thư mục để chứa các công việc & chuyển các công việc vào thư mục được chọn chỉ với 1 thao tác click chuột đơn giản. Chuyển các công việc giữa các thư mục & truy cập nhanh đến các công việc trong thư mục khi cần

  4. Cơ chế giao việc linh hoạt 

  • Cơ chế giao việc phân cấp linh hoạt bằng việc người nhận việc có thể phân chia nhỏ công việc xuống cấp nhân viên tiếp theo dựa trên quyền quản lý của người đó (Không giới hạn số cấp phân xuống) giúp các Lãnh đạo có thể nhìn một cách tổng thể 1 công việc lớn mình giao xuống các Phòng ban có thể được phân chia thành từng đầu mục công việc nhỏ trong từng phòng ban
  • Có chức năng phân biệt phòng ban/nhân viên xử lý chính, xử lý phụ của công việc, từ đó xác định chính xác tình trạng xử lý công việc, có ghi chú ý kiến/chỉ đạo của người giao, cơ chế báo cáo và chỉ rõ thời gian để hoàn thành công việc.
  • Cung cấp cung cụ đánh giá của người giao việc về toàn bộ kết quả công việc do người xử lý đã thực hiện (đã hoàn thành, chưa hoàn thành, tạm ngừng, hủy, xử lý lại...

  5. Hệ thống tự động nhắc việc trực quan

  • Hệ thống quản lý công việc cung cấp tiện ích tự động thông báo văn bản đến/đi/ công việc một cách trực quan đến người dùng khi nhận được văn bản đến/đi/hồ sơ công việc thông qua SMS, email, và hệ thống nhắc việc.
  • Nhắc việc đến hạn: Tự động nhắc nhở người dùng khi có các văn bản đến, văn bản đi và công việc khi đến hạn xử lý thông qua SMS, email, và hệ thống nhắc việc.
  • Thống kê tình hình xử lý của các nhân: Thông báo tình hình xử lý văn bản của cá nhân khi mới đăng nhập vào hệ thống